Setkání s občany v Plané
Náměstí v Plané, autobus Plzně 2015
Pátek, 24.dubna, 14:00-19:00
Sobota, 25. dubna, 9:00-14:00

Fotografie ze setkání v Plané

Nechat být

 

Obnovit

Zachovat