1) Eszter Jákli a Mónika Mandel, Hungary

Návrh si klade za cíl vytvořit obyvatelné prostory pro stávající i nové obyvatele z regionu i pro turisty. Autorky navrhly systém Greenways které propojí stávající hodnoty území a jeho obyvatele. Návrh pracuje s tématy ekologické turistiky, ekologického zemědělství a výměnného obchodu. Tyto principy jsou zdrojem zrodu nové komunity. Land art intervence představované dlouhými šálami navádějí pozornost do centra dění – Výškovic.

2) Cristina Andreea Pavelescu, Raluca Baco a Stefania Madalina Irimiea, Romania

Obdobně jako předchozí návrh, i tento pracuje se vztahy Výškovic a okolních sídel v nádherné krajině okraje Slavkovského lesa. Pro samotné Výškovice řeší jako zárodek obnovy a rozvoje neživý faktor – land art intervenci v podobě svislých konstrukcí „opisujících“ hmoty bývalých zbořených domů. Výškovice se tak stávají místem potkávání, dialogu mezi minulými a současnými obyvateli regionu.

3) Vít Rýpar & Eva Wágnerová, Czech Republic

Ústředním motivem a východiskem regenerace území je regenerace Výškovické návsi. Díky symbolickým štítům domů prostupným otevřenými dveřmi vzniká z návsi obývací pokoj. Střed této místnosti bude tvořen dvěma stávajícími objekty symbolizující stabilitu napříč historií – kaple Panny Marie Dobré Rady a dvě stě let stará lípa.

4) Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Czech Republic

Urbanisticky založený návrh pracuje s terénem jako určujícím faktorem osídlení a rozvoje území. Obnovu území zakládá na třech krocích – návštěva, pobyt a bydlení. K návštěvě místa bude lákat nejen krásná příroda, ale i land art intervence založená na přírodních elementech. V druhé etapě jsou vytvářeny podmínky pro pobyt v přírodě, ve třetí se pak předpokládá znovu obydlení území specifickou komunitou.

5) Edgar Kaare, Stephanie Ritt, Oliver Engelmayer, Peter Boerboom a Carola Vogt, Germany

Poslední z vybraných návrhů je opět velmi silně zaměřený na land art intervenci v prostoru. Objekt místa setkávání tvořený čtyřmi půlkruhovými pavilony je umístěn mimo původní zástavbu a symbolizuje Výškovice jako těžiště mezi významnými sídly v okruhu sedmi kilometrů – Mariánské Lázně, Chodová Planá, Teplá a Konstantinovy Lázně.