26. května 2014 zasedla v Plzni mezinárodní výběrová komise ve složení >>

A vybrala 5 projektů, které doporučila k dopracování.

NIGEL THORNE

bývalý prezident IFLA Europe, GB

VLADIMÍR SITTA

krajinářský architekt, Austrálie, CZ

PAVLÍNA MIŠÍKOVÁ

Ministerstvo životního prostředí Bratislava, SK

CHRISTINA ROTTENBACHER

krajinářský architekt, Rakousko

TILL REHWALDT

president BDLA, německé asociace krajinářských architektů, DE