LIDÉ – CÍTĔNÍ – KRAJINA – ŘEŠENÍ je mezinárodní konference pořádaná s cílem zamyšlení nad děním, které vede k utváření trvale udržitelných společností žijících podél státních hranic. Pohraničí často bývá citlivým místem. Hranice, vnímaná jako bariéra, je bariérou pouze v našich představách. Stačí, abychom něco vnímali jako mez, a lidé z toho pro druhé mez udělají. S vědomím, že sdílíme stejnou vodu stékající z hor a dýcháme kolem sebe stejný vzduch, bychom se jako Evropané měli cítit volní jako ptáci přelétající krajinou. Evropské hlavní město kultury 2015 otevřelo příležitost zasednout ke stolu a udat nový směr debatám o vývoji těchto společenství, kdy se hranice odsouvá stranou a vzniká krajina bez bariér. Na čem by mělo záležet každému, je kvalita života v krajině, kterou spolu sdílíme. To by měla být budoucnost, kterou skutečně chceme. Pozvání na konferenci je určeno všem, jejichž srdcím je tato představa blízká, v jejichž duši je pevně vtisknutá. Těm, jejichž myšlení se nepohybuje jen v omezených mezích a kteří si přejí stát se součástí svobodné, aktivní a tvořivé společnosti.

Spolu s mnoha zúčastněnými partnery zahájil celý tento proces v roce 2013 Regionální tým organizace Plzeň 2015, který si položil otázku „Jaký druh činností, koncepcí, záměrů a projektů se slučuje s trvale udržitelným rozvojem kulturní krajiny v pohraničí?“ Cílem Evropského hlavního města kultury je pomoc při rozvoji celého Plzeňského kraje. Tým organizace Plzeň 2015 se v Západních Čechách zaměřil na témata, která jsou typická, avšak jen málokdy zkoumaná. Jako dvě z nich se tak nyní ve středu pozornosti ocitají kulturní krajina a krajinné umění, tzv. land art. Prostřednictvím rozsáhlé mezinárodní výzvy k zasílání návrhů („Call for Ideas“) nazvané „Obnova krajiny“ byla uvedena do pohybu témata revitalizace života v opuštěných pohraničních regionech. Krajiny na území tohoto regionu skýtají své vlastní příběhy… Přidejte se a pomozte spolu s námi vyléčit a oživit tuto fascinující krajinu na konferenci s podtitulem „Vyslovené slovem, vykonané činem“.

Invitation for download in PDF (12 pages)

2nd-announcement_EN

Registration form

The brochure for the conference PEOPLE – EMOTIONS – LANDSCAPE – SOLUTIONS (pdf)

 

Konference se koná v Měšťanské Besedě v Plzni.

První společenský večer 14.5. v zahradách Kalikovského mlýna.

 

Druhý, neformální večer, se koná 15.5. v Papírně.

Exkurze 16. 5. se koná ve Výškovicích u Chodové Plané, na oběd se přejíždí do Chodové Plané.

Parkovací místo v Plzni Rychtářka (mapy Google).

Článek na Plzen 2015

 

Photos

First day

Second day

Third day