Výškovice, německy Wischkowitz, jsou zaniklou vesnicí, která se nachází na Tachovsku, zhruba 9 kilometrů od Chodové Plané. Vznikla ve 13. století a zanikla po odsunu německých obyvatel, v roce 1974.

Historie

Nejstarší písemná zmínka o Výškovicích pochází z roku 1273, ve které se ves uvádí pod názvem Wiscouici. Výškovice patřily do správy nedalekého premonstrátského kláštera v Teplé. V roce 1775 nechal sedlák Wuringer a jeho zeť Zaschka postavit kapli Dobré rady P.Marie. Tu o rok později vysvětil tepelský opat hrabě Trautmannsdorf, původní vybavení kaple se dochovalo až do roku 1945. Nedaleko kaple byla v roce 1932 odhalena pamětní deska připomínající návštěvu Výškovic básníkem J.W. Goethem  21. 8. 1821. Místní nechali na jeho památku přivézt čedičový balvan, na který umístili bronzovou desku s nápisem : „Zur Erinnerung an die Durchreise unseres Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe am 21.august 1821“ a jeho portrétem. Lidé žijící ve Výškovicích se kromě zemědělství živili těžbou vápence i dioritu, jejichž lomy se nacházely v těsné blízkosti Výškovic.

Výškovice v číslech

Výškovice v roce 1878

28 domů, 166 obyvatel, jednotřídní škola, 18 analfabetů, 3 koně,170 kusů hovězího dobytka, 4 kozy, 294 ovcí, 30 sviní, 20 včelstev. Roční zisk obce 2859 zlatých a 73 krejcarů.

  • Výškovice v roce 1930 _ 33 domů a 161 obyvatel.
  • Výškovice 1947_ 30 obyvatel a natáčí se zde film Ves v pohraničí.
  • Výškovice 1965_ 12 obyvatel a ves byla převedena pod správu Místního národního výboru v nedalekých Michalových Horách.
  • Výškovice 1970_ začíná demolice domů a v roce 1974 je ves zrušena.

FAJ-05

Výškovice (Google Mapy)

Vyskovice_mapa

Současnost

Po druhé světové válce a odsunu Němců byla obec znovu osídlena, nicméně noví osadníci zde dlouho nevydrželi. V roce 1960 se Výškovice staly osadou obce Michalovy Hory. Roku 1974 obec úředně zanikla úplně. Dnes ve Výškovicích najdete rozpadlou a zničenou kapli, která je v soukromém vlastnictví. Před ní roste památný strom, 200 let stará lípa. Goethův památník připomíná jen balvan stojící opodál, pamětní deska i portrét básníka byly odcizeny. Ze statků, které tvořily náves jsou k nalezení již jen portály sklepů, které se ukrývají v divokém porostu bolševníků, rostliny, která zaplevelila celý zdejší kraj. Někdejší rozkvět Výškovic připomíná jeden jediný zachovalý dům, statek č. 2, který je částečně zrekonstruován a slouží jako rekreační chalupa. V jeho hospodářském přístavku je stále k vidění zachovalé hrázdění, typické pro zdejší architekturu. Stopou po životě zdejších obyvatel jsou jen ovocné stromy, které kdysi rostly na zahradách statků.

B09.-Ortophoto-Vyskovice-1957

foto-mapa-stara

 

FAJ-03