Výběr vítězných projektů pro realizaci

19. Září 2014 zasedla v Plzni mezinárodní výběrová komise po druhé ve složení

Nigel Thorne, bývalý prezident IFLA Europe, GB
Vladimír Sitta, krajinářský architekt, Austrálie, CZ
Pavlína Mišíková, Ministerstvo životního prostředí Bratislava, SK
Christina Rottenbacher, krajinářský architekt, Rakousko
Till Rehwaldt, president BDLA, německé asociace krajinářských architektů, DE

A vybrala 2 projekty, které doporučila k realizaci.

Oproti původním předpokladům zvítězily nakonec návrhy dva. Porota ocenila nejen jejich podobnou vysokou úroveň, ale také překvapivý moment vzájemného doplnění. A v neposlední řadě se symbolicky se jedná o vítězství českého a německého týmu, co je velmi dobrý start pro další spolupráci

Vítězný český návrh_Eva Wagnerová, Vít Rýpar, Česká republika

Český návrh se zabývá krajinou Výškovic, obnovuje původní vztahy s okolní krajinou i s nedalekými obcemi Ovesné Kladruby a Boněnov. Snaží se hledat možné vazby tak, aby se Výškovice opět staly platným místem na mapě. Projekt vytváří nové pohledové osy prostoru, objevuje kamennou lávku pod kapličkou, vytváří místa setkávání pro návštěvníky, odhaluje nové pohledy na místo bývalé vesnice a na údolí.

Autoři návrhu plánují symbolicky znovu vytyčit cestu, kudy se do statku přijíždělo a kudy také odešli poslední obyvatelé. Kamennou dlážděnu linii, nejlépe z místního kamene, který se v okolí Výškovic, těžil by zakončil dlážděný obdélník umístění v srdci zemědělského dvora. Na něm bude umístěn masivní dubový stůl, atribut rodiny majitele dvora, symbol obydlení místa a pohostinnosti. Stůl na dlažbě dvora není jen formálním symbolem. Bude možné ho využívat při společenských příležitostech, při mši v kapli, i pro potřeby návštěvníků v průběhu roku. Vedle dlážděné cesty, budou na začátku trasy oboustranně vysazeny dvě dvojice třešní, které tu odjakživa rostly.

Vítězný německý návrh je především o komunikaci. Autoři navrhují zapojit zdejší obyvatele a zeptat se na jejich názor. Zjistit, co si oni myslí o budoucnosti tohoto místa. Názory místních obyvatel pak plánují prezentovat ve Výškovicích.

Vítězný německý návrh- Edgar Kaare, Stephanie Ritt, Oliver Engelmayer,Peter Boerboom a Carola Vogt, Německo

Vítězný německý návrh je především o komunikaci. Autoři navrhují zapojit zdejší obyvatele, zeptat se jich na jejich názor, co si myslí o budoucnosti tohoto místa. Lidé si tak hravou a transparentní formou mohou sami zvolit, jak s opuštěnými místy dále naložit. Jejich názor se při tom může stát reprezentativním i pro další podobně postižená místa v krajině. Ve čtyřech městech uspořádají autoři německého návrhu jednodenní happening, kterého se může zúčastnit každý, kdo chce vyjádřit svůj názor k problematice zaniklých míst. Formou vyjádření se stanou tři různě barevné vlajky. Kolemjdoucí si bude moci vybrat tu, která vyhovuje jeho názoru a napsat přímo na vlajku, co si myslí, jak to vnímá. Vlaječky budou pověšeny na připravenou šnůru. Díky barevnému rozdělení bude již zdálky patrné, co si lidé myslí a jaký názor převažuje. Výsledky ze všech měst pak budou společně vystaveny podél cesty do Výškovic až do konce srpna 2015.