Projekt Obnova krajiny česko-německého pohraničí na příkladu obce Výškovice odstartoval v roce 2014. Jeho hlavním smyslem je poukázat na problém destrukce kulturní krajiny v českém pohraničí a vyvolat mezinárodní diskuzi zaměřenou na téma její obnovy. Tento problém není ale omezeno jenom na české pohraničí. Vylidňování venkova je celoevropským, možná i celosvětovým problémem.

Vybraná, již ale zaniklá obec Výškovice, slouží jako model pro hledání nových udržitelných funkcí , které by umožnili zachování kulturní krajiny, která vznikla dlouholetou a usilovnou prací svých původních obyvatel.

Je pochopitelné, že neexistuje žádný způsob, jak obnovit původní hodnoty. Naším cílem je hledat nové využití krajiny do budoucna.

FAJ-03

Projekt vyhlásilo Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Záštitu nad ní převzaly také Česká komora architektů, Mezinárodní federace krajinářských architektů, organizace zaměřená na uplatnění Evropské úmluvy o krajině CIVILSCAPE, Německá federace krajinářských architektů, organizace ILBA z Furth im Waldu, Oberpfalz Bezirk, District Cham, partneremvýzvy je městys Chodová Planá. Akce je podpořena z projektu Cíl 3, Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.Bavorským partnerem akce je Bayerischer Landsesverein für Heimatpflege e.V. (Bavorský zemský svaz péče o domovinu, r.s.)