Mezinárodní krajinářská výzva na obnovu obce Výškovice byla vyhlášena v únoru 2014 a byla určena všem lidem na světě bez rozdílu věku, vzdělání a profese.

Vyhlášení Mezinárodní krajinářské výzvy začalo 11.2.2014

Základnou myšlenkou bylo seznámit s problémem opuštěné krajiny všechny zájemce, hlavně z řad krajinářských architektů.
Součástí výzvy byla řada dokumentů a podkladů (najdte je zde v jazyce anglickém)
(Katko, přílohy jsou anglicky a všechny je pak vložíme na web jako přílohy)

Přihlášené projekty

-15 (doplníme projekty)

Ing. arch.Tomáš Pavlík, Czech republic
Jana Zuntychová, Czech republic
Ester Jákli, Mónika Mandel,Hungary
Ivana Likj, Makedonia
Cristina Andreea Pavelescu, Raluca Baco a Stefania Madalina Irimiea, Rumunsko
Markéta Karla Marešová, CZ
Vít Rýpar
Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse,CZ
Marlen Hoselbarth,DE
Mgr.Jan Richtr,CZ
Edgar Kaare, Stephanie Ritt, Oliver Engelmayer, Peter Boerboom a Carola Vogt, Německo
Robert Martinek,CZ
Ingrid Charlotte Selge, DE
JJ Digby, Ireland
Sandra Bozic, Serbia

Zasedání výběrové komise

26. května 2014 zasedla v Plzni mezinárodní výběrová komise ve složení:

Nigel Thorne, bývalý prezident IFLA Europe, GB
Vladimír Sitta, krajinářský architekt, Austrálie, CZ
Pavlína Mišíková, Ministerstvo životního prostředí Bratislava, SK
Christina Rottenbacher, krajinářský architekt, Rakousko
Till Rehwaldt, president BDLA, německé asociace krajinářských architektů, DE

A vybrala 5 projektů, které doporučila k dopracování

??????

Postupující projekty

1) Eszter Jákli a Mónika Mandel, Maďarsko

Návrh si klade za cíl vytvořit obyvatelné prostory pro stávající i nové obyvatele z regionu i pro turisty. Autorky navrhly systém Greenways které propojí stávající hodnoty území a jeho obyvatele. Návrh pracuje s tématy ekologické turistiky, ekologického zemědělství a výměnného obchodu. Tyto principy jsou zdrojem zrodu nové komunity. Land art intervence představované dlouhými šálami navádějí pozornost do centra dění – Výškovic.

2) Cristina Andreea Pavelescu, Raluca Baco a Stefania Madalina Irimiea, Rumunsko

Obdobně jako předchozí návrh, i tento pracuje se vztahy Výškovic a okolních sídel v nádherné krajině okraje Slavkovského lesa. Pro samotné Výškovice řeší jako zárodek obnovy a rozvoje neživý faktor – land art intervenci v podobě svislých konstrukcí „opisujících“ hmoty bývalých zbořených domů. Výškovice se tak stávají místem potkávání, dialogu mezi minulými a současnými obyvateli regionu.

3) Vít Rýpar, Česká republika

Ústředním motivem a východiskem regenerace území je regenerace Výškovické návsi. Díky symbolickým štítům domů prostupným otevřenými dveřmi vzniká z návsi obývací pokoj. Střed této místnosti bude tvořen dvěma stávajícími objekty symbolizující stabilitu napříč historií – kaple Panny Marie Dobré Rady a dvě stě let stará lípa.

4) Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse , Česká republika

Urbanisticky založený návrh pracuje s terénem jako určujícím faktorem osídlení a rozvoje území. Obnovu území zakládá na třech krocích – návštěva, pobyt a bydlení. K návštěvě místa bude lákat nejen krásná příroda, ale i land art intervence založená na přírodních elementech. V druhé etapě jsou vytvářeny podmínky pro pobyt v přírodě, ve třetí se pak předpokládá znovu obydlení území specifickou komunitou.

5) Edgar Kaare, Stephanie Ritt, Oliver Engelmayer, Peter Boerboom a Carola Vogt, Německo

Poslední z vybraných návrhů je opět velmi silně zaměřený na land art intervenci v prostoru. Objekt místa setkávání tvořený čtyřmi půlkruhovými pavilony je umístěn mimo původní zástavbu a symbolizuje Výškovice jako těžiště mezi významnými sídly v okruhu sedmi kilometrů – Mariánské Lázně, Chodová Planá, Teplá a Konstantinovy Lázně.