ODHALENÍ VÍTĚZNÉHO LAND ART DÍLA A VÝSTAVY V ZANIKLÉ VESNICI V SUDETECH ZAKONČILO DVOULETÝ PROJEKT

Aktualizováno 19. 5. 2015

V sobotu 16. května se v prostoru zaniklé obce Výškovice v bývalých Sudetech poprvé představily dva vítězné návrhy, které vzešly z mezinárodní krajinářské soutěže v rámci projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Český tým odhalil vítězné land art dílo, německý představil výstavu, která vznikla na základě ankety mezi občany Plzně, Plané a Tachova, ve které se autoři ptali na názor lidí, jak naložit s podobně zaniklými obcemi v pohraničí. Vernisáž ve Výškovicích byla součástí mezinárodní konference Krajina pohraničí: LIDÉ-CÍTĚNÍ-KRAJINA-ŘEŠENÍ, která se uskutečnila 14. – 15. května v Plzni.

Výškovice – land art dílo českého týmu

vyskovice-land-art-czech-team

Výškovice – svěcení stolu

vyskovice-sveceni-stolu

Výškovice – německý tým – anketa

vyskovice-deutschland-team

Do soutěže vyhlášené v roce 2014 se přihlásilo 15 týmů z celé Evropy. Z nich mezinárodní porota nejprve vybrala 5 postupujících a později, na základě společného workshopu ve Výškovicích, v září 2014, určila dva vítězné návrhy, český a německý. Český tým architektů Evy Wagnerové a Víta Rýpara symbolicky obnovil hospodářský dvůr dnes již zaniklého statku land art instalací.

„Místo, kde kdysi stával statek s číslem popisným 1, bylo vydlážděno plochými kameny získanými z ruin okolních objektů. Do tohoto prostoru umístili autoři dřevěný stůl o rozměru 5 x 1,5 metru, ke kterému vede kamenná cesta. Symbolickou bránou do dvora se staly čtyři nově vysazené třešňové stromy, které zde podle dobových fotografií dříve rostly,” popisuje vítězné land art dílo architektka Klára Salzmann, které je autorkou celého projektu s názvem Obnova česko-německého pohraničí.

Autoři českého návrhu počítají s tím, že stůl bude využíván návštěvníky Výškovic k odpočinku, ale I jako místo, kde se mohou lidé scházet, potkávat a pořádat slavnosti.

Právě tento starý, prázdný a zničený hospodářský dvůr je symbolem historie Výškovic. Je to velice silné místo. Rozhodli jsme se proto symbolicky znovu vytyčit cestu, kudy se do statku přijíždělo a kudy také odešli poslední obyvatelé. Stůl vnímáme jako základní atribut rodiny majitele dvora, jako symbol obydlení místa, pohostinnosti,” uvedla při vernisáži architektka Eva Wagnerová.

Německý tým autorů: Edgar Kaare, Stephanie Ritt, Oliver Engelmayer, Peter Boerboom a Carola Vogt z architektonického studia Department for Public Appearances in collaboration with Irene Burkhardt Landscape Architects Urban Planners ukázal výsledky ankety, ve které lidé mohli vyjádřit, jak naložit s podobně postiženými místy v krajině.

„Formou vyjádření se staly tři různě barevné vlajky. Každá z nich obsahovala předtištěnou otázku: Nechat být? (modrá vlajka), Zachovat? (zelená), Obnovit? (žlutá). Ve všech městech nakonec převažovala zelená a žluta vlajka. Oslovení lidé si tak přejí zaniklé vesnice obnovit či zachovat,” komentuje výsledek ankety Klára Salzmann.

Teprve budoucnost ukáže, zda celý tento projekt nastartuje nové možnosti a dá vzniknout nápadům a konkrétním krokům,” hodnotí výsledky ankety německý tým.

S  průběhem celého projektu se podrobně seznámili také účastníci Mezinárodní konference Krajina pohraničí: LIDÉ-CÍTĚNÍ-KRAJINA-ŘEŠENÍ, která se uskutečnila 14. – 15. května v Plzni v Měšťanské besedě.

Veřejnosti se projekt a jeho dvouletá realizace připomíná prostřednictvím putovní výstavy, zahájené v průběhu konference, která je až do 28. května k vidění v Měšťanské besedě. Další zastávkou této výstavy bude německý Mnichov, pak se vrátí zpět do Plzně na Západočeskou univerzitu a následně do dalších škol v České republice.

„Projekt Obnova krajiny česko-německého pohraničí je pouze počátkem úsilí o vzájemný mezinárodní dialog na téma ‚jak dál v krajině bývalých Sudet‘. Ukázalo se, že se zdaleka nejedná pouze o tento projekt. Je to dlouhodobý proces, kde nejdůležitější roli sehrávají lidé. Jisté je, že Výškovice jsou začátkem něčeho mnohem většího, co může pomoct transformovat poškozené a traumatizované území. Je pouze na nás, lidech, na naší ochotě, jak se dále bude rozvíjet osud a hodnoty této krásné a pozoruhodné krajiny ve středu Evropy…,“ uvedl při závěrečném hodnocení konference a vernisáže Nigel Thorne, krajinářský architekt z Velké Británie.

Celá tisková zpráva ke stažení (doc)

Daniela Vítová

Tiskový servis pro plzeňská média
+420 603 736 159
d.vitova@volny.cz

Ing. Klára Salzmann, PhD.

Krajinářský architekt
+420 724 749 086
salzmann@plzen2015.cz

O projektu:

Mezinárodní krajinářskou výzvu vyhlásila v únoru 2014 společnost Plzeň 2015. Záštitu nad ní převzaly také Česká komora architektů, Mezinárodní federace krajinářských architektů, organizace zaměřená na uplatnění Evropské úmluvy o krajině CIVILSCAPE, Německá federace krajinářských architektů, partnerem výzvy je městys Chodová Planá.

Akce je podpořena z projektu Cíl 3, Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Bavorským partnerem akce je Bayerischer Landsesverein für Heimatpflege e.V. (Bavorský zemský svaz péče o domovinu, r.s.)

Konference LIDÉ – CÍTĚNÍ – KRAJINA – ŘEŠENÍ

Aktualizováno 16. 5. 2015

Celá pozvánka ke stažení v PDF (12 stran)

pozvánka

Registrační formulář na konferenci

Brožura ke konferenci LIDÉ – CÍTĚNÍ – KRAJINA – ŘEŠENÍ (pdf)

Konference se koná v Měšťanské Besedě v Plzni.

První společenský večer 14.5. v zahradách Kalikovského mlýna.

 

Druhý, neformální večer, se koná 15.5. v Papírně.

Exkurze 16. 5. se koná ve Výškovicích u Chodové Plané, na oběd se přejíždí do Chodové Plané.

 

Parkovací místo v Plzni Rychtářka (mapy Google).

Článek na Plzen 2015